Articles Tagged ‘personeel - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Hogere premie tijdelijk personeel in Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De BeZaVa heeft als doel om werkgevers financieel meer verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van (tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan. Dit doel wordt bereikt door werkgevers hogere premies te laten betalen naarmate er meer voormalig werknemers in de ziektewet (ZW) of WIA zitten.