Articles Tagged ‘Proeftijd - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Proeftijd in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer met een nieuwe werknemer een eerste arbeidsovereenkomst wordt aangegaan (voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd), wordt in die arbeidsovereenkomst vaak een proeftijdbeding opgenomen. Die proeftijd stelt partijen in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Mocht blijken dat een van de partijen van mening is dat dat niet het geval is, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd met onmiddellijke ingang opzeggen.