Articles Tagged ‘korting - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Geen korting bij bepaling ingangsdatum WW-uitkering

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, dient de werkgever de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Indien echter een werknemer via een ontbindingsprocedure door de kantonrechter wordt ontslagen, kan de daadwerkelijke beëindigingsdatum liggen vóór de ontslagdatum waarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn. Bij de aanvraag en het verkrijgen van een uitkering door de werknemer, zal het UWV die uitkering dan ook pas verstrekken nadat de zogenaamde fictieve opzegtermijn is verstreken, aldus nadat de termijn die de werkgever op grond van de wettelijke opzegtermijn in acht had dienen te nemen is verstreken.