Articles Tagged ‘vrij - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Vrije advocaatkeuze met rechtsbijstandverzekering

Al lange tijd wordt tussen rechtsbijstandverzekeraars, verzekerden en advocaten de discussie gevoerd omtrent het al dan niet bestaan van een recht op vrije advocaatkeuze. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van begin november, lijkt aan deze discussie (voorlopig) een einde te zijn gekomen.