Articles Tagged ‘lening - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Lening onzakelijk wegens ontbreken zekerheid

Een recent arrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage leert dat het verstrekken van een rentedragende geldlening door een directeur-grootaandeelhouder aan zijn BV, zonder dat daarvoor zekerheden waren bedongen en geen aflossing was overeengekomen, als onzakelijk wordt aangemerkt.