Articles Tagged ‘ingebrekestelling - Oomen Advocatuur Nijmegen’

De vereisten van een goede ingebrekestelling

Wanneer u overeenkomsten met een leverancier of dienstverlener sluit, mag u verwachten dat er keurig uitvoering aan deze overeenkomsten wordt gegeven. Het komt echter ook voor dat uw wederpartij haar contractuele verplichtingen niet (correct) nakomt. U wilt dan de overeenkomst ontbinden zodat u met een andere partij kunt contracteren en/of u wilt de door u geleden schade vergoed zien. Voordat u dergelijke vorderingen in kunt stellen, dient uw wederpartij eerst in verzuim te zijn. Verzuim treedt in dit soort gevallen meestal slechts in nadat uw wederpartij een ingebrekestelling van u heeft ontvangen. Dit wordt echter geregeld vergeten, of niet op een juiste wijze gedaan.