Articles Tagged ‘huurrecht - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor huurachterstand?

Als verhuurder van een onroerende zaak, is het niet altijd eenvoudig om de door een niet-betalende huurder verschuldigde huurpenningen te kunnen incasseren. In een procedure waarin het gerechtshof Amsterdam eind 2014 arrest heeft gewezen, verkende een verhuurder de mogelijkheid om de bestuurder van een (inmiddels gefailleerde) niet-betalende huurder persoonlijk aan te spreken voor de openstaande huurschuld.