Articles Tagged ‘continuiteit - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Vennootschapsbelang prevaleert boven ontslagregeling in aandeelhoudersovereenkomst

Wanneer verschillende personen gezamenlijk een onderneming oprichten in de vorm van een BV, is het gebruikelijk dat zij onderling een aandeelhoudersovereenkomst sluiten. Dit is een overeenkomst tussen aandeelhouders waarin zij afspraken maken met betrekking tot onder meer de wijze waarop de aandeelhouders samen zullen werken in de vennootschap.