Articles Tagged ‘vof - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Faillissement van een vof leidt niet meer automatisch tot het faillissement van de vennoten

Een vennootschap onder firma (vof) is een eenvoudige rechtsvorm waarin twee of meer (rechts)personen onder een gemeenschappelijke naam een onderneming kunnen uitoefenen. In tegenstelling tot andere rechtsvormen van waaruit een onderneming wordt uitgeoefend (zoals bijvoorbeeld een BV) bezit de vof geen rechtspersoonlijkheid. Omdat de vof geen rechtspersoonlijkheid bezit, is iedere vennoot hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vof. De verbintenissen van de vof rusten dus ook op ieder van de vennoten persoonlijk.