Articles Tagged ‘voortzetting - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst waarbij voortzetting in redelijkheid niet van werkgever kan worden geëist.


In deze zaak betrof het een werknemer (47 jaar) die op 1 maart 2010 in dienst is genomen voor bepaalde tijd (tot juli 2011) in de functie van product manager. De werknemer krijgt vrij snel ernstige twijfels bij de commerciële toepassing van een van werkgevers producten. Dit resulteert onder meer in het tegenhouden althans vertragen van een open dag, het niet willen uitnodigen van oude klanten en het negatief uitlaten aan handelsagenten over het product en de verantwoordelijke personen. De werkgever vindt dat het zo niet langer kan en verzoekt bij de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie.