Articles Tagged ‘bedijfsbeeindiging - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Zieke werknemer ontslaan met beroep op bedrijfsbeëindiging

Voor een kleine onderneming met slechts een paar werknemers, kan de ziekte van een van de werknemers als een loden last op de onderneming drukken. De zieke werknemer behoudt immers aanspraak op loon, terwijl de werkzaamheden van de zieke werknemer wel gewoon moeten worden verricht, waarvoor soms zelf een tijdelijke kracht moet worden aangesteld. Het is voor een werkgever bovendien zeer lastig om een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen, aangezien wettelijk is geregeld dat dat de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid niet kan worden opgezegd. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan van die bescherming worden afgeweken, waarbij gedacht moet worden aan bedrijfsbeëindiging of sluiting van dat deel van de onderneming waarin de zieke werknemer hoofdzakelijk werkzaam is.