Articles Tagged ‘bestuurder - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor huurachterstand?

Als verhuurder van een onroerende zaak, is het niet altijd eenvoudig om de door een niet-betalende huurder verschuldigde huurpenningen te kunnen incasseren. In een procedure waarin het gerechtshof Amsterdam eind 2014 arrest heeft gewezen, verkende een verhuurder de mogelijkheid om de bestuurder van een (inmiddels gefailleerde) niet-betalende huurder persoonlijk aan te spreken voor de openstaande huurschuld.

Schending boekhoudplicht leidt tot aansprakelijkheid van bestuurders

Het is ongetwijfeld bekend, maar daarom niet minder belangrijk er toch bij stil te staan. Bestuurders van een vennootschap zijn gehouden tot het opmaken van een jaarrekening en de deponering daarvan bij de Kamer van Koophandel. Een recente zaak voor de rechtbank ’s-Hertogenbosch laat maar weer eens zien wat de gevolgen kunnen zijn wanneer die verplichting wordt geschonden.