Articles Tagged ‘betalingsachterstand - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Regels ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Met ingang van 16 maart 2013 zijn nieuwe regels ter bestrijding van een betalingsachterstand bij handelstransacties in werking getreden. Met deze regels wordt aan schuldeisers een aantal instrumenten aangereikt om een betalingsachterstand van hun schuldenaren tegen te gaan. De regels zijn enkel van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling en ondernemingen en overheidsinstanties, alsmede enkel op overeenkomsten gesloten na 16 maart 2013.