Articles Tagged ‘ondernemingsraad - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Meer inspraak Arbo-arts en OR

De Arbowet wordt aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Wat gaat er veranderen? De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de keuze en vestigingsplaats van de preventiemedewerker. Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terecht kunnen. De arts mag overleggen met de ondernemingsraad en krijg meer adviserende taken. Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst. Inspectie SZW krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht.

Verplicht inschakelen ondernemingsraad bij topsalarissen en pensioenen

Belangrijke wetswijzigingen: Is de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en dient deze in de ogen van de werkgever te worden gewijzigd? Dan moet per 1 oktober 2016 eerst de ondernemingsraad hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de geldende cao al afspraken over pensioenen bestaan.