Articles Tagged ‘schriftelijk - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Een bewezen schriftelijke aanzegverplichting

Op grond van de wet moet de werkgever de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Tevens volgt uit de wet dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand, indien de werkgever deze verplichting in het geheel niet is nagekomen.