Articles Tagged ‘UWV - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Ondanks vergunning UWV toch ontslagvergoeding

Indien u afscheid wenst te nemen van een werknemer die in vaste dienst is (dus voor onbepaalde tijd), kan dat via een vaststellingsovereenkomst, via het UWV of via de kantonrechter. Indien de weg van het UWV wordt gekozen, en de werknemer middels een verkregen ontslagvergunning zal worden ontslagen, kan de werknemer zich op het standpunt stellen dat het ontslag kennelijk onredelijk is, bijvoorbeeld omdat geen ontslagvergoeding wordt betaald. Ter bepaling van de hoogte van die ontslagvergoeding biedt een uitspraak van de kantonrechter Amersfoort interessante inzichten.

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015

In eerdere nieuwsberichten zijn de wijzigingen besproken die op grond van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 in het arbeidsrecht zullen worden ingevoerd. Naast die wijzigingen is er ook een groot aantal wijzigingen die pas per 1 juli 2015 ingaan. Die wijzigingen hebben onder meer betrekking op de transitievergoeding, de te volgen route ingeval van ontslag en de keten- en periodenregeling.