Articles Tagged ‘werknemer - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Opvolgend werknemerschap na overname failliete onderneming

Indien u (bepaalde onderdelen van) een failliete onderneming zou willen overnemen, maar de risico’s die gepaard gaan met het overnemen van het personeelsbestand van die onderneming houden u tegen, dan kan een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam u wellicht toch over de streep trekken.

Payrolling blijkt risicovol

Veel ondernemingen maken gebruik van een payrollconstructie teneinde werkgeverschap en alle daarmee gemoeide verplichtingen te ontlopen. Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo laat echter zien dat deze constructie niet zonder risico is.