Disclaimer

De informatie zoals die is opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website en de op deze website getoonde informatie is door Oomen Advocatuur BV (hierna: Oomen Advocatuur) met zorg samengesteld. Oomen Advocatuur staat er echter niet voor in dat de informatie op deze website compleet, actueel of accuraat is, volledig juist en vrij van schrijffouten is, vrij is van virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur en evenmin dat deze website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.

Oomen Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Voorts aanvaardt Oomen Advocatuur geen aansprakelijkheid voor virussen en/of andere schadelijke computerprogrammatuur op deze website en het niet of niet juist functioneren van deze website.

Aan deze website zijn mogelijk via links websites van derden verbonden. Dit is slechts bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken. Oomen Advocatuur is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de informatie, producten en diensten die op de websites waar de mogelijke hyperlinks naar verwijzen, is weergegeven.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om, al dan niet tegen een vergoeding, de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oomen Advocatuur.