Minimumloon om start-up te helpen

op .

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Straks heeft u de mogelijkheid om de eerste drie jaar alleen het wettelijk minimumloon te verdienen. Hierdoor houdt u meer geld over om de onderneming te laten groeien. Op dit moment moet u uzelf op grond van de wet een hoger loon uitbetalen vanuit de onderneming.

Meer inspraak Arbo-arts en OR

op .

De Arbowet wordt aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Wat gaat er veranderen? De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de keuze en vestigingsplaats van de preventiemedewerker. Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terecht kunnen. De arts mag overleggen met de ondernemingsraad en krijg meer adviserende taken. Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst. Inspectie SZW krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht.

Verplicht inschakelen ondernemingsraad bij topsalarissen en pensioenen

op .

Belangrijke wetswijzigingen: Is de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en dient deze in de ogen van de werkgever te worden gewijzigd? Dan moet per 1 oktober 2016 eerst de ondernemingsraad hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de geldende cao al afspraken over pensioenen bestaan.

Wijziging Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

op .

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel, kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De VAR gaf hierover duidelijkheid. Sinds 1 mei 2016 is de VAR  afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.