Hogere premie tijdelijk personeel in Ziektewet

op .

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De BeZaVa heeft als doel om werkgevers financieel meer verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van (tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan. Dit doel wordt bereikt door werkgevers hogere premies te laten betalen naarmate er meer voormalig werknemers in de ziektewet (ZW) of WIA zitten.

Tot 1 januari 2014 is het zo dat de gedifferentieerde premie WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) is gebaseerd op de WGA-uitkeringen van werknemers met een vast dienstverband. Vanaf het premiejaar 2014 wordt de door werkgevers te betalen gedifferentieerde premie WGA echter uitgebreid.
De wijziging houdt in dat de hoogte van de door een werkgever te betalen premie niet enkel wordt gebaseerd op de uitkeringen van werknemers met een vast dienstverband, maar ook op de uitkeringslasten voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers die slechts tijdelijk in dienst waren, zogenaamde flexwerkers. De BeZaVa verstaat onder flexwerkers:

  • werknemers die ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of povisiewerkers;
  • werknemers die ziek uit dienst gaan, zoals uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk dienstverband alsook werknemers in vaste dienst die ziek zijn op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beĆ«indigd;
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden.

Ter bepaling van de door u als werkgever te betalen premie, zal worden gekeken naar de werknemers die 2 jaar eerder (dus bij invoering vanaf 2012) na beƫindiging van hun dienstverband een ziektewetuitkering kregen. Deze uitkering zal aan de werkgever worden doorbelast in de gedifferentieerde premie van 2014 en latere jaren, voor de duur van maximaal 10 jaar. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt overigens tevens gekeken hoeveel werknemers u als werkgever in dient hebt, en of u derhalve als kleine, middelgrote of grote werkgever bent aan te merken.

Indien u als werkgever/opdrachtgever dus gebruik maakt van flexwerkers, die vervolgens ziek worden en u als laatste werkgever/opdrachtgever van deze flexwerkers heeft te gelden, zult u in de 10 daaropvolgende jaren hogere premies moeten betalen. Het risico tot betalen van hogere premies zal overigens ook meegewogen te worden in het kader van een bedrijfsovername.

 

Tags: premie personeel ziektewet