Salaris DGA met terugwerkende kracht uitbetalen

op .

Wanneer de resultaten van uw onderneming even wat minder zijn en de directeur grootaandeelhouder derhalve zijn salaris tijdelijk moet verlagen, is het onder omstandigheden mogelijk om in de toekomst die verlaging in te halen ten laste van de winst van de onderneming over een later jaar, waarmee een lagere afdracht voor de vennootschapsbelasting zal kunnen worden gerealiseerd. Dit volgt uit een uitspraak van de belastingkamer van de rechtbank Leeuwarden.

In een geschil tussen de Belastingdienst en een BV geeft de rechtbank in eerste instantie aan dat in beginsel geen relatie bestaat tussen een door de BV gerealiseerde omzet en de betalingsverplichtingen van die BV aan het personeel. Omdat de aan de dga toegekende hogere beloning over 2007 verband hield met de in 2006 en 2007 verrichte arbeid, komt de rechtbank echter tot het oordeel dat de BV niet onzakelijk heeft gehandeld door bij de vaststelling van de hoogte van het salaris over 2007, wanneer de middelen van de BV hiertoe de mogelijkheid boden, alsnog rekening te houden met het feit dat in 2006 was afgezien van een reƫle arbeidsbeloning. De rechtbank komt derhalve tot het oordeel dat de over 2007 aan de dga toegekende arbeidsbeloning niet onevenredig hoog is.

Tags: DGA Salaris terugwerkende kracht