Schending boekhoudplicht leidt tot aansprakelijkheid van bestuurders

op .

Het is ongetwijfeld bekend, maar daarom niet minder belangrijk er toch bij stil te staan. Bestuurders van een vennootschap zijn gehouden tot het opmaken van een jaarrekening en de deponering daarvan bij de Kamer van Koophandel. Een recente zaak voor de rechtbank ’s-Hertogenbosch laat maar weer eens zien wat de gevolgen kunnen zijn wanneer die verplichting wordt geschonden.

Een in 2002 opgerichte vennootschap heeft slechts over dat jaar (te laat) haar jaarrekening gedeponeerd. Over de daaropvolgende jaren zijn in het geheel geen jaarrekeningen gedeponeerd. De oorzaak daarvan is volgens de vennootschap gelegen in het feit dat de boekhouding door de FIOD in beslag is genomen. De rechtbank komt echter tot het oordeel dat een dergelijke inbeslagname het bestuur niet ontslaat van de verplichting om jaarstukken op te maken en te deponeren. Omdat vast staat dat de bestuurders deze verplichtingen hebben geschonden, staat daarmee ook het onbehoorlijk bestuur vast en wordt dit onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement van de vennootschap te zijn. Omdat de bestuurders naar het oordeel van de rechtbank dit vermoeden niet konden weerleggen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort van de vennootschap in het faillissement. Het niet opmaken en deponeren van de jaarrekening – door welke oorzaak ook – kan er dus toe leiden dat een bestuurder van een vennootschap in privé gehouden is de tekorten in het faillissement van die vennootschap te voldoen. Het belang van een juiste boekhouding is daarmee dus gegeven.

Tags: boekhoudplicht bestuurder aansprakelijkheid