Ontruiming van gekraakt pand

op .

Al vanaf 1 oktober 2010 is het verboden om een pand te kraken. Toch komt het nog met enige regelmaat voor dat krakers hun slag proberen te slaan, zo ook recentelijk in een pand van een van onze cliƫnten gebeurde.

Wanneer krakers een pand kraken, heeft de politie op grond van de wet de mogelijkheid het pand te betreden en alle personen die daar wederrechtelijk vertoeven (de krakers) te verwijderen. Op grond van Europese rechtspraak ontstaat de bevoegdheid om tot ontruiming van het pand over te gaan echter pas nadat de krakers de mogelijkheid hebben gekregen om in kort geding de ontruiming aan te vechten. Het OM moet een voorgenomen ontruiming dus van tevoren aan de krakers aankondigen en daarbij aangeven dat binnen een periode tussen minimaal 7 dagen en maximaal 8 weken zal worden ontruimd. Als de krakers vervolgens een kort geding aanspannen dan moet daarin worden vastgesteld of de krakers wederrechtelijk in het pand verblijven. Gedurende de looptijd van deze procedure is de politie dus niet bevoegd het gebouw te ontruimen.

Deze hiervoor bedoelde aanzegging door het OM is in een aantal gevallen niet vereist:

  • krakers worden verdacht van huisvredebreuk;
  • krakers worden verdacht van andere strafbare feiten, tengevolge waarvan de rechthebbende van het pand ernstig wordt getroffen;
  • door wederrechtelijke bewoning kunnen gevaarlijke situaties ontstaan aan het pand , de krakers of de omgeving;
  • er is sprake van vrees voor verstoring van de openbare orde.

Ondanks het bestaande verbod op kraken is het dus niet eenvoudig de krakers, wanneer die eenmaal een pand gekraakt hebben, te verwijderen. Gedurende de periode dat de krakers in het pand aanwezig zijn kunnen zij bovendien grote schade aanrichten, waarbij het zeer lastig zal zijn deze schade te verhalen. Het bovenstaande geldt voor alle panden, dus zowel woonhuizen als bedrijfspanden. In een tijd met steeds meer leegstaande panden adviseren wij dan ook om alle mogelijke maatregelen te treffen om kraken tegen te gaan.

Naast de strafrechtelijke ontruiming, bestaat ook nog altijd de mogelijkheid om via een civielrechtelijke procedure de krakers uit het pand te zetten. Wij hadden gehoopt dat met de invoering van de nieuwe wet deze civielrechtelijke weg niet langer bewandeld zou hoeven worden, maar gezien het vorenstaande zijn er nog zeker situaties denkbaar waarin toch via de civiele rechter ontruiming zal moeten worden gevorderd.

Tags: kraken ontruiming