Payrolling blijkt risicovol

op .

Veel ondernemingen maken gebruik van een payrollconstructie teneinde werkgeverschap en alle daarmee gemoeide verplichtingen te ontlopen. Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo laat echter zien dat deze constructie niet zonder risico is.

Een werknemer was in dienst van een payroll-onderneming, maar hij verrichtte feitelijk werkzaamheden voor de gemeente Enschede. Op het moment dat de gemeente Enschede in verband met bezuinigingen onvoldoende werkzaamheden voor de werknemer beschikbaar had, diende de payroll-onderneming bij de kantonrechter een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek overwoog de kantonrechter in de eerste plaats of er überhaupt sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de payroll-onderneming. De kantonrechter overweegt dat deze vraag niet ter vrije bepaling aan partijen staat, maar dat dit afhangt van de bedoeling van partijen en de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Omdat de payroll-onderneming de werknemer enkel op haar loonlijst heeft geplaatst maar de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig bij de gemeente Enschede lag, heeft de kantonrechter geoordeeld dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de payroll-onderneming en de werknemer. Daarom moet niet de payroll-onderneming, maar de gemeente Enschede als werkgever worden aangemerkt.

Indien deze lijn in de rechtspraak wordt doorgezet, zal hoewel gebruik wordt gemaakt van payrolling, de ‘inlener’ als uiteindelijke werkgever worden aangemerkt, met alle gevolgen van dien.

Tags: arbeidsrecht payroll werkgever werknemer