Wijziging Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

op .

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel, kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De VAR gaf hierover duidelijkheid. Sinds 1 mei 2016 is de VAR  afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

Het laten beoordelen van overeenkomsten of het gebruikmaken van reeds goedgekeurde overeenkomsten is evenals het gebruik van de VAR niet verplicht. Wanneer de opdrachtgever werkt met een goedgekeurde modelovereenkomst dan weet de opdrachtgever zeker dat hij met zzp’ers kan werken zonder werkgever te worden en hoeft hij geen loonheffing en sociale verzekeringspremies in te houden.

De wetswijziging heeft als doel het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Daarom verwachten wij dat een modelovereenkomst alleen wordt goedgekeurd als er minimaal één van de drie elementen van een arbeidsovereenkomst ontbreekt. Meestal zal het gaan om gezag. Er wordt immers veelal persoonlijke arbeid verricht tegen een vorm van beloning. Als er dan nog gezag bij komt dan is er een arbeidsovereenkomst en kan de modelovereenkomst niet goedgekeurd worden. Een goedgekeurde modelovereenkomst moet wel overeenkomen met de feitelijke werksituatie anders heeft de modelovereenkomst geen enkele waarde. Indien u vragen heeft over de nieuwe modelovereenkomst helpen wij u graag verder.