Meer inspraak Arbo-arts en OR

op .

De Arbowet wordt aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Wat gaat er veranderen? De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de keuze en vestigingsplaats van de preventiemedewerker. Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terecht kunnen. De arts mag overleggen met de ondernemingsraad en krijg meer adviserende taken. Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst. Inspectie SZW krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht.

Na de wetswijziging worden ook eisen gesteld aan de professionele dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Zo moeten werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling, gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om adequate bedrijfsgezondheidszorg te leveren door de werkplek te bezoeken, door in overleg te gaan met de medezeggenschap en door beroepsziekten te melden. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin deze zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over verdere ondersteuning in de bedrijfsgezondheidszorg. Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst heeft afgesloten, kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. In reactie op het SER-advies liet het kabinet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen en de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren. Naar verwachting zal de ingangsdatum 1 januari 2017 zijn.

Tags: ondernemingsraad inspraak arbo-arts