Hogere premie tijdelijk personeel in Ziektewet

op .

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De BeZaVa heeft als doel om werkgevers financieel meer verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van (tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan. Dit doel wordt bereikt door werkgevers hogere premies te laten betalen naarmate er meer voormalig werknemers in de ziektewet (ZW) of WIA zitten.

Voorzichtig omgaan bij betaling aan failliete crediteur

op .

In een tijd dat het aantal uitgesproken faillissementen alle records breekt, kan het goed voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een crediteur die failliet is verklaard. Een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland leert dat u in dat geval voordat u tot betaling overgaat, eerst goed moet nagaan aan wie u de betaling moet verrichten.

Opvolgend werknemerschap na overname failliete onderneming

op .

Indien u (bepaalde onderdelen van) een failliete onderneming zou willen overnemen, maar de risico’s die gepaard gaan met het overnemen van het personeelsbestand van die onderneming houden u tegen, dan kan een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam u wellicht toch over de streep trekken.

De vereisten van een goede ingebrekestelling

op .

Wanneer u overeenkomsten met een leverancier of dienstverlener sluit, mag u verwachten dat er keurig uitvoering aan deze overeenkomsten wordt gegeven. Het komt echter ook voor dat uw wederpartij haar contractuele verplichtingen niet (correct) nakomt. U wilt dan de overeenkomst ontbinden zodat u met een andere partij kunt contracteren en/of u wilt de door u geleden schade vergoed zien. Voordat u dergelijke vorderingen in kunt stellen, dient uw wederpartij eerst in verzuim te zijn. Verzuim treedt in dit soort gevallen meestal slechts in nadat uw wederpartij een ingebrekestelling van u heeft ontvangen. Dit wordt echter geregeld vergeten, of niet op een juiste wijze gedaan.