Salaris DGA met terugwerkende kracht uitbetalen

op .

Wanneer de resultaten van uw onderneming even wat minder zijn en de directeur grootaandeelhouder derhalve zijn salaris tijdelijk moet verlagen, is het onder omstandigheden mogelijk om in de toekomst die verlaging in te halen ten laste van de winst van de onderneming over een later jaar, waarmee een lagere afdracht voor de vennootschapsbelasting zal kunnen worden gerealiseerd. Dit volgt uit een uitspraak van de belastingkamer van de rechtbank Leeuwarden.

Ondanks vergunning UWV toch ontslagvergoeding

op .

Indien u afscheid wenst te nemen van een werknemer die in vaste dienst is (dus voor onbepaalde tijd), kan dat via een vaststellingsovereenkomst, via het UWV of via de kantonrechter. Indien de weg van het UWV wordt gekozen, en de werknemer middels een verkregen ontslagvergunning zal worden ontslagen, kan de werknemer zich op het standpunt stellen dat het ontslag kennelijk onredelijk is, bijvoorbeeld omdat geen ontslagvergoeding wordt betaald. Ter bepaling van de hoogte van die ontslagvergoeding biedt een uitspraak van de kantonrechter Amersfoort interessante inzichten.

Geen korting bij bepaling ingangsdatum WW-uitkering

op .

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, dient de werkgever de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen. Indien echter een werknemer via een ontbindingsprocedure door de kantonrechter wordt ontslagen, kan de daadwerkelijke beëindigingsdatum liggen vóór de ontslagdatum waarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn. Bij de aanvraag en het verkrijgen van een uitkering door de werknemer, zal het UWV die uitkering dan ook pas verstrekken nadat de zogenaamde fictieve opzegtermijn is verstreken, aldus nadat de termijn die de werkgever op grond van de wettelijke opzegtermijn in acht had dienen te nemen is verstreken.