Waar wij voor staan

Kom niet te vaak bij uw advocaat, maar kom vooral niet te laat

Veel geschillen ontstaan omdat men niet tijdig of niet adequaat communiceert, men geen afspraken maakt of gemaakte afspraken niet afdoende schriftelijk vastlegt. Als gevolg daarvan worden (juridische) risico’s niet voldoende onderkend, wat veelal grote financiële gevolgen met zich brengt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor u met onze advisering op maat in dit opzicht een meerwaarde kunnen betekenen. Door proactief te handelen, u te adviseren over voor u relevante zaken en in juridisch opzicht goede overeenkomsten op te stellen, kan voorkomen worden dat u in een conflictsituatie terecht komt.

Indien een geschil dan toch tot een procedure leidt, zullen wij samen met u een reële risico-inschatting maken en proberen om op basis daarvan zo mogelijk snel tot een schikking te komen. Een schikking is in het algemeen immers te verkiezen boven het voeren van een procedure. Niet alleen omdat met een schikking gewoonlijk lagere kosten zijn gemoeid, maar bovendien omdat u met een schikking minder negatieve energie kwijt bent dan met een langlopend geschil.

Wanneer een schikking desalniettemin niet bereikt kan worden, zullen wij ons maximaal inzetten om samen met u zo efficiënt mogelijk te procederen om zo snel mogelijk een voor u goede uitspraak te krijgen.