Rechtsgebieden

Oomen Advocatuur biedt op een betrokken wijze, snelle en kwalitatief optimale dienstverlening op maat. Deze dienstverlening richt zich met name op het ondernemersrecht, waarmee bedoeld wordt: alle juridische zaken waar u als ondernemer mee te maken hebt. Dit is dus niet beperkt tot het ondernemingsrecht pur sang, maar ziet ook op het arbeidsrecht, het vastgoed- en huurrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht.