Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Die rechtsverhouding wordt niet alleen beheerst door de arbeidsovereenkomst, maar ook door (dwingendrechtelijke) wetsbepalingen en (mits aanwezig) de CAO. Het arbeidsrecht regelt de rechten en verplichtingen die de werkgever en de werknemer jegens elkaar in acht dienen te nemen. Daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan het verrichten van arbeid en het betalen van loon,maar ook aan arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap. Tenslotte geeft het arbeidsrecht regels omtrent de wijze waarop een arbeidsrelatie kan worden beƫindigd.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Oomen Advocatuur heeft een zeer ruime ervaring met betrekking tot het adviseren en begeleiden van ondernemers ten aanzien van de relatie tot hun personeel. Dit ziet niet alleen op de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken of procedures bij het UWV, maar ook op functioneringstrajecten en re-integratie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
In voorkomende gevallen staan wij ook werknemers bij in onder andere arbeidsconflicten en ontslagaanvragen. Daarbij streven wij ernaar om in goed overleg tussen werkgever en werknemer tot een passende oplossing te komen. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zullen wij in een te voeren procedure de belangen van de werkgever (of de werknemer) optimaal behartigen.

Onderwerpen

  • Ontslag- en ontbindingsprocedures
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Reorganisaties en herstructureringen
  • BeĆ«indigingsovereenkomsten