Contractenrecht

Contractenrecht is een verzamelnaam voor alle soorten overeenkomsten die twee of meer partijen met elkaar kunnen aangaan. Het is daarmee een heel ruim rechtsgebied dat grote overlap heeft met andere rechtsgebieden. Zo ziet het niet alleen op koopovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten, maar ook op de verschillende wijzen waarop samenwerkingen aangegaan kunnen worden zoals door middel van dealer- en agentuurschappen.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Oomen Advocatuur heeft een ruime ervaring op het gebied van het opstellen en beoordelen van de meest uiteenlopende contracten.
Wij kunnen u echter ook bijstaan wanneer u een geschil hebt over een gesloten contract. Een dergelijk geschil hoeft niet alleen betrekking te hebben op het niet-nakomen door uw wederpartij van de in het contract opgenomen verplichtingen. Het kan ook zo zijn dat u op grond van onjuiste informatie of onjuiste veronderstellingen een contract bent aangegaan, en daarom onder uw verplichtingen uit wilt.

Onderwerpen

  • Algemene voorwaarden
  • Dealerovereenkomsten
  • Agentuurovereenkomsten
  • Licentieovereenkomsten
  • Distributieovereenkomsten
  • Geldleningsovereenkomsten
  • Pandakten
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Vaststellingsovereenkomsten
  • Incasseren van vorderingen