Insolventierecht

Het insolventierecht richt zich op de verhouding tussen een schuldenaar die in financiële moeilijkheden verkeert en diens schuldeisers. Het ziet daarbij op de regulering van de financiële moeilijkheden van de schuldenaar, op een wijze dat al diens schuldeisers zoveel mogelijk toekomt waar zij recht op hebben.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Oomen Advocatuur heeft zeer ruime ervaring op het gebied van het insolventierecht, waarbij zij zich met name richt op de continuïteit van de zich in financiële moeilijkheden verkerende onderneming. Dit kan vormgegeven worden door middel van een herstructurering van de onderneming, door het afstoten van verliesgevende onderdelen en het focussen op de gezonde onderdelen. Wij kunnen u voorts begeleiden in een eventueel doorstart-traject, wanneer u als ondernemer na het faillissement van uw onderneming de gezonde onderdelen wilt voortzetten vanuit een nieuwe onderneming.

Onderwerpen

  • Herstructurering
  • Doorstartbegeleiding
  • Liquidatiebegeleiding als gevolg van (dreigend) faillissement