Ruimtelijke ordeningsrecht

Het ruimtelijke ordeningsrecht ziet op de rechtsregels die van toepassing zijn op het inrichten van de ons omringende ruimte. Voor die inrichting wordt gebruik gemaakt van onder meer structuurvisies en bestemmingsplannen. Daarin is opgenomen welke lange-termijnvisie de (lokale) overheid heeft ten aanzien van haar grondgebied, en meer concreet welke bestemming er rust op dit grondgebied.
Voorts ziet het ruimtelijke ordeningsrecht op de verschillende soorten omgevingsvergunningen, die aan de houder de bevoegdheid geven een bepaalde activiteit te ondernemen. Hierbij spreekt de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen het meest tot de verbeelding.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Oomen Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht. Daarbij richten wij ons enerzijds op het bijstaan van cliƫnten in het proces van de aanvraag van een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging waarbij in overleg met het bevoegde bestuursorgaan wordt geprobeerd toestemming te krijgen om het gewenste plan te realiseren.
Anderzijds hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of een verleende omgevingsvergunning die uw buurman in staat stelt een verbouwing uit te voeren waarmee u het niet eens bent.

Onderwerpen

  • Bestemmingsplanprocedures
  • Omgevingsvergunningprocedures
  • Structuurvisies
  • Exploitatieplannen / anterieure overeenkomsten
  • Planschade
  • Bezwaar- en beroepsprocedures