Vastgoed- en huurrecht

Het vastgoed- en huurrecht heeft betrekking op alles wat met onroerende zaken te maken heeft. Zo ziet het op de algemeen bekende aspecten zoals de koop en huur van woningen, winkels, kantoorruimtes en percelen grond of het ontwikkelen van nieuwe koop- of huurprojecten, maar ook op de onbekendere aspecten zoals het vestigen van de beperkte rechten van erfdienstbaarheid, opstalrecht en het recht van erfpacht op percelen. Tenslotte verstaan wij onder het vastgoed- en huurrecht ook zaken zoals het burenrecht en het appartementsrecht (Vereniging van Eigenaars (VvE)).

Wat wij voor u kunnen betekenen
Oomen Advocatuur heeft een ruime ervaring op het gebied van het vastgoed- en huurrecht. Hierbij staan wij zowel ondernemers bij die met hun onderneming een nieuw pand willen aankopen of huren, een ontwikkelingsovereenkomst willen aangaan, alsook eigenaren van panden die deze wensen te verkopen of verhuren. In dat kader kunnen wij voor u overeenkomsten opstellen, of overeenkomsten beoordelen die door uw wederpartij aan u zijn voorgelegd.
Daarnaast hebben wij ook ervaring op de minder voor de hand liggende aspecten van het vastgoed- en huurrecht, zoals bijvoorbeeld het adviseren van VvE’s of het ontruimen van krakers.

Onderwerpen

  • Huurovereenkomsten
  • Huurbeëindigingsprocedures
  • Projectontwikkelingsovereenkomsten
  • Aan- en verkoopovereenkomsten
  • Koop / aannemingsovereenkomsten
  • Mede-eigendomsovereenkomsten
  • Erfpacht
  • Erfdienstbaarheid
  • Opstalrechten
  • Burenrecht