Skip to main content

Rechtsgebieden

Onze dienstverlening richt zich met name op het contractenrecht en ondernemersrecht, waarmee bedoeld wordt: alle juridische zaken waar u als ondernemer mee te maken hebt. Dit is dus niet beperkt tot het ondernemingsrecht pur sang, maar ziet ook op het arbeidsrecht, het vastgoed- en huurrecht en het insolventierecht.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in haar ruimste zin is dat deel van het recht wat zich richt op bedrijven met en zonder winstoogmerk.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Vastgoed- en huurrecht

Het vastgoed- en huurrecht heeft betrekking op alles wat met de koop en huur van onroerende zaken te maken heeft.

Contractenrecht

Van dealerovereenkomsten tot licentieovereenkomsten.

Insolventierecht

Het insolventierecht richt zich op de verhouding tussen een schuldenaar die in financiële moeilijkheden verkeert en diens schuldeisers.