Skip to main content

Ondernemingsrecht

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het ondernemingsrecht in haar ruimste zin is dat deel van het recht wat zich richt op bedrijven met en zonder winstoogmerk. Het ziet op de verschillende rechtsvormen waarmee een dergelijk bedrijf kan worden gevoerd (NV, BV, stichting, maatschap, vof, coöperatie) en op de wijze waarop dergelijke rechtsvormen dienen te worden ingericht. Voorts biedt het ondernemingsrecht vele mogelijkheden om de afzonderlijke rechtsvorm zodanig in te richten, dat deze zo optimaal mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de ondernemer.

Het ondernemingsrecht stelt voorts regels omtrent de wijze waarop bestuurders dienen te handelen, alsmede welke bevoegdheden de verschillende organen van de rechtspersoon hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bevoegdheid van aandeelhouders om bestuursleden te benoemen of te ontslaan, maar ook aan de controlerende taak die een eventuele Raad van Commissarissen en anders de algemene vergadering heeft ten opzichte van het handelen van het bestuur. Tenslotte geeft het ondernemingsrecht regels omtrent de wijze waarop geschillen in de onderneming dienen te worden opgelost.

Onderwerpen

Advocaat

Eric Oomen Advocaat

Eric Oomen

Uw specialist in Ondernemingsrecht, al 40+ jaar. Neem vandaag contact op!

Wat wij ook voor u kunnen betekenen

Oomen Advocatuur heeft een jarenlange ervaring binnen het ondernemingsrecht. Zowel ten aanzien van het verlenen van advies met betrekking tot de inrichting van ondernemingen, als het begeleiden van fusies, overnames, financiële en/of organisatorische herstructureringen. Daarnaast hebben wij een ruimte ervaring op het gebeid van het voeren van procedures ten aanzien van geschillen binnen de onderneming alsmede ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid.