Skip to main content

Arbeidsrecht

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het arbeidsrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Die rechtsverhouding wordt niet alleen beheerst door de arbeidsovereenkomst, maar ook door (dwingendrechtelijke) wetsbepalingen en (mits aanwezig) de CAO. Het arbeidsrecht regelt de rechten en verplichtingen die de werkgever en de werknemer jegens elkaar in acht dienen te nemen. Daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan het verrichten van arbeid en het betalen van loon,maar ook aan arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap. Tenslotte geeft het arbeidsrecht ook regels omtrent de wijze waarop een arbeidsrelatie kan worden beëindigd.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Wij adviseren en begeleiden ondernemers over al hetgeen waarmee zij te maken krijgen ten aanzien van hun personeel. Dit ziet niet alleen op de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken of procedures bij het UWV, maar ook op functioneringstrajecten, het opstellen van sociale plannen en re-integratie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Wij zijn er echter niet alleen voor werkgevers. Wij hebben ook ruime ervaring met het bijstaan van individuele werknemers in onder andere arbeidsconflicten en ontslagaanvragen.

Onderwerpen

Jurist

Eric Oomen Advocaat

Erim Oomen

Uw specialist in Ondernemingsrecht, al 40+ jaar. Neem vandaag contact op!