Skip to main content

Meer informatie over Oomen Advocatuur

Wie zijn we

Advocaat & Mediator

Oomen Advocatuur is sinds 2007 op kleine schaal actief. Oomen Advocatuur werkt bewust vanuit een klein team. De kleinschaligheid betekent immers dat iedere cliënt verzekerd is van een heel persoonlijke relatie met het kantoor. Het team kan zich in zo’n overzichtelijke omgeving maximaal richten op een gedegen begeleiding van iedere cliënt.

Oomen Advocatuur biedt op een betrokken wijze, snelle en kwalitatief optimale dienstverlening op maat. Deze dienstverlening richt zich op het ondernemersrecht, waarmee bedoeld wordt: alle juridische zaken waar u als ondernemer mee te maken hebt. Voor deze dienstverlening brengen wij transparante tarieven bij u in rekening.

Binnen ons kantoor zijn de communicatielijnen kort. Wij gaan uit van de kracht van een persoonlijke benadering. Bovendien vormen onze medewerkers met elkaar een complementair team, waardoor wij kunnen zorgen voor adequate oplossingen voor al uw juridische vraagstukken als ondernemer.

In onze dienstverlening laten wij ons niet leiden door een te theoretische instelling, maar gaan we juist uit van een pragmatische benadering binnen het juiste juridische kader. Samen met u gaan wij vervolgens op zoek naar de meest passende oplossing voor het aan ons voorgelegde vraagstuk, waarbij we consequent en resultaatgericht werken. Wij kunnen u niet alleen adviseren of in rechte bijstaan, maar kunnen – waar mogelijk – ook proberen om samen met u door middel van coaching een conflictvermijdende en oplossingsgerichte instelling te creëren.

Om onze vakinhoudelijke kennis te optimaliseren, werken wij samen met diverse kantoren uit verschillende disciplines. Indien nodig kunnen wij daarom onmiddellijk deskundige hulp inroepen van vakbekwame accountants, fiscalisten, notarissen en andere dienstverleners.

Team

Eric Oomen Advocaat

Eric Oomen

Advocaat & Mediator
Chantal Derks

Chantal Derks

Arbeidsrecht & Mediation

Waar staan wij voor?

Kom niet te vaak bij uw advocaat, maar kom vooral niet te laat!

Veel geschillen ontstaan omdat men niet tijdig of niet adequaat communiceert, men geen afspraken maakt of gemaakte afspraken niet afdoende schriftelijk vastlegt. Als gevolg daarvan worden (juridische) risico’s niet voldoende onderkend, wat veelal grote financiële gevolgen met zich brengt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor u met onze advisering op maat in dit opzicht een meerwaarde kunnen betekenen. Door proactief te handelen, u te adviseren over voor u relevante zaken en in juridisch opzicht goede overeenkomsten op te stellen, kan voorkomen worden dat u in een conflictsituatie terecht komt.

Indien een geschil dan toch tot een procedure leidt, zullen wij samen met u een reële risico-inschatting maken en proberen om op basis daarvan zo mogelijk snel tot een schikking te komen. Een schikking is in het algemeen immers te verkiezen boven het voeren van een procedure. Niet alleen omdat met een schikking gewoonlijk lagere kosten zijn gemoeid, maar bovendien omdat u met een schikking minder negatieve energie kwijt bent dan met een langlopend geschil.

Wanneer een schikking desalniettemin niet bereikt kan worden, zullen wij ons maximaal inzetten om samen met u zo efficiënt mogelijk te procederen om zo snel mogelijk een voor u goede uitspraak te krijgen.

Tarieven

Eric Oomen
€ 275,00
Marleen Thijssen
€ 200,00
Chantal Derks
€ 150,00
Uurtarieven zijn exclusief 6 % kantoorkosten en 21% omzetbelasting.

Vervanging

Indien Eric om welke reden dan ook structureel niet meer in staat zou zijn om zijn praktijk uit te oefenen zal hij desgewenst worden vervangen door mr. Paul de Kerf, advocaat in Nijmegen. Met deze vervangingsregeling wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse orde van advocaten.